Atypické vákuové manipulátory a systémy

V tejto časti nájdete výber našich atypických vákuových manipulačných systémov.
Obsah sa priebežne dopĺňa.

Fotogaléria - Vákuová manipulácia s dinkom vagóna

Rok: 2011 - Zariadenie - VM 1000/6-90°/HYD, Nosnosť max.: 1000 kg

Fotogaléria - Vákuová manipulácia s atypickými plechmi

Rok: 2012 - Zariadenie - VM 2500/12-9x2,5-90°/HYD, Nosnosť max.: 2500 kg

Fotogaléria - Vákuová manipulácia s atypickými rádiusovými plechmi

Rok: 2013 - Zariadenie - VM 1000/8-6x2, Nosnosť max.: 1000 kg

Fotogaléria - Vákuová manipulácia so strešnými oknami na autá

Rok: 2017 - Zariadenie - VRS 20/1-180°, Nosnosť max.: 20 kg

Fotogaléria - Vákuová manipulácia s keramickým bremenom (cruciblom)

Rok: 2018 - Zariadenie - VM 600/2-180°/HYD, Nosnosť max.: 600 kg

Fotogaléria - Vákuová manipulácia s lexanom 9x2 m

Rok: 2018 - Zariadenie - VM 200-14-7(10)x1,4-90-HYD-TLSK, Nosnosť max.: 200 kg