VÁKUOVÁ MANIPULAČNÁ TECHNIKA FIRMY VAKUUMTECHNIK s.r.o.

Sme popredný výrobca vákuovej manipulačnej techniky na Slovensku a v Českej Republike.

Ponúkame: 

 • Vákuové manipulátory – do nosnosti 15 000 kg
 • Vákuové hadicové zdvíhacie manipulátory – do nosnosti 200 kg
 • Pneumatické a elektronické zdvíhacie balancéry – do nosnosti 310 kg
 • Ľahké ručné podvesné žeriavy – do nosnosti 1000 kg
 • Ľahké otočné stĺpové žeriavy – do nosnosti 500 kg
 • Automatické vákuové prekladacie linky – do nosnosti 10 000 kg

Riešime: 

 • Riešime zákazky manipulácie na mieru
 • Poradenský servis
 • Riešenie zákazky na „kľúč“
 • Záručný a pozáručný servis
 • Opakované odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení

VAKUUMTECHNIK, s.r.o.
Sereďská 1124
SK - 920 03 Hlohovec – miestna časť Šulekovo

Tel.: +421 33 79 100 70
Mob.: 0905 982 519
E-mail: info@vakuumtechnik.sk