VÁKUOVÁ MANIPULAČNÁ TECHNIKA FIRMY VAKUUMTECHNIK s.r.o.

Sme popredný výrobca vákuovej manipulačnej techniky na Slovensku a v Českej Republike.


Vážení klienti,

v súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom Koronavírusu COVID-19 Vás chceme informovať že naša spoločnosť je naďalej v trvalej prevádzke!!!

Našou spoločnosťou boli prijaté nasledovné opatrenia:

- všetci naši zamestnanci boli poučení o nevyhnutnosti dodržiavať základné hygienické pravidlá a bezpečnú vzdialenosť

- náhradné diely pre naše zariadenia držíme skladom, alebo na medzisklade a pre našich zákazníkov po Slovensku a v Čechách ich zasielame kuriérskou spoločnosťou REMAX, ktorá avšak neakceptuje dobierky, preto je nevyhnutná platba na faktúru alebo predfaktúru

- prevádzkujeme záručný aj pozáručný servis na našich zariadeniach u nás, či priamo u zákazníka pri použití ochranných prostriedkov (rúška, rukavice)

- preberanie tovaru od kurierských spoločností je možné len s  nasadeným ochranným rúškom, v opačnom prípade môžeme odmietnuť prevzatie tovaru

- je prísny zákaz vstupu cudzím osobám do areálu spoločnosti VAKUUMTECHNIK, s.r.o.

- momentálne pozastavujeme osobné návštevy našich zákazníkov v našej spoločnosti do odvolania

ĎAKUJEME ZA POROZUMENIE.

Ponúkame: 

 • Vákuové manipulátory – do nosnosti 10 000 kg
 • Vákuové hadicové zdvíhacie manipulátory – do nosnosti 200 kg
 • Pneumatické a elektronické zdvíhacie balancéry – do nosnosti 320 kg
 • Ľahké ručné podvesné žeriavy – do nosnosti 1000 kg
 • Ľahké otočné stĺpové žeriavy – do nosnosti 1000 kg
 • Automatické vákuové prekladacie linky – do nosnosti 500 kg

Riešime: 

 • Riešime zákazky manipulácie na mieru
 • Poradenský servis
 • Riešenie zákazky na „kľúč“
 • Záručný a pozáručný servis
 • Opakované odborné prehliadky a odborné skúšky našich vyhradených technických zariadení

VAKUUMTECHNIK, s.r.o.
Sereďská 1124
SK - 920 03 Hlohovec – miestna časť Šulekovo