Atypické vákuové manipulátory

V tejto časti nájdete výber našich atypických vákuových manipulačných systémov.
Obsah sa priebežne dopĺňa.

Fotogaléria - Vákuová manipulácia s atypickými rádiusovými plechmi

Rok: 2013 - Zariadenie - VM 1000/8-6x2, Nosnosť max.: 1000 kg

Fotogaléria - Vákuová manipulácia s atypickými plechmi

Rok: 2012 - Zariadenie - VM 2500/12-9x2,5-90°/HYD, Nosnosť max.: 2500 kg

Fotogaléria - Vákuová manipulácia s dnom vagóna

Rok: 2011 - Zariadenie - VM 1000/6-90°/HYD, Nosnosť max.: 1000 kg