ATYPICKÉ VÁKUOVÉ MANIPULÁTORY

V tejto časti nájdete výber našich atypických vákuových manipulačných systémov.
Obsah sa priebežne dopĺňa.

Fotogaléria - Vákuová manipulácia s dinkom vagóna

Rok: 2011 - Zariadenie - VM 1000/6-90°/HYD, Nosnosť max.: 1000 kg

Fotogaléria - Vákuová manipulácia s atypickými plechmi

Rok: 2012 - Zariadenie - VM 2500/12-9x2,5-90°/HYD, Nosnosť max.: 2500 kg

Fotogaléria - Vákuová manipulácia s atypickými rádiusovými plechmi

Rok: 2013 - Zariadenie - VM 1000/8-6x2, Nosnosť max.: 1000 kg

Fotogaléria - Mechanicko-pneuamtická manipulácia s jednotkami vzduchotechniky

Rok: 2014 - Zariadenie - CLP-42GW 60/4, Nosnosť max.: 60 kg

Fotogaléria - Mechanicko-pneuamtická manipulácia so zabalenými LCD panelmi

Rok: 2014 - Zariadenie - CLP-32"-65" 230/4, Nosnosť max.: 230 kg

Fotogaléria - Vákuová manipulácia so strešnými oknami na autá

Rok: 2017 - Zariadenie - VRS 20/1-180°, Nosnosť max.: 20 kg

Fotogaléria - Vákuová manipulácia s keramickým bremenom (cruciblom)

Rok: 2018 - Zariadenie - VM 600/2-180°/HYD, Nosnosť max.: 600 kg

Fotogaléria - Vákuová manipulácia s lexanom 9x2 m

Rok: 2018 - Zariadenie - VM 200-14-7(10)x1,4-90-HYD-TLSK, Nosnosť max.: 200 kg

Fotogaléria - Vákuová manipulácia so syrom - polotovar

Rok: 2017 - Zariadenie - VM 150-1, Nosnosť max.: 150 kg

Fotogaléria - Vákuová manipulácia so strešným oknom pre automobil

Rok: 2020 - Zariadenie - VM 60-4-/180°/E, Nosnosť max.: 60 kg