Vákuové manipulátory sklopné o 90° alebo sklopno-otočné o 90°